Blogi

10.1.2018 Tiedote, vapaa julkaistavaksi

Suomalainen kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) on ottanut kantaa puheenjohtajamme Petra Laitin antamaan haastatteluun Helsingin Sanomissa 6.-7.1.2018. Kärnä on julkaissut kommenttinsa Facebook-profiilillaan ja jakanut sen viralliselle kannatussivulleen. Kärnä kritisoi Laitin antamaa haastattelua sen perusteella, etteivät ne hänen mielestään edusta saamelaisten yleisiä mielipiteitä. Kärnän mielestä Laiti on yksityishenkilönä oikeutettu esittämään yksinomaan Laitin omia mielipiteitä, muttei lausumaan kollektiivisia kantoja saamelaisten puolesta. Kärnä myös syyttää eteläsuomalaisia “sokeudesta” sekä vähättelee  esimerkkejä saamelaisten yhä kokemasta sorrosta. Lisäksi lukuisat Kärnän tekstin kommentoijat esittävät henkilökohtaisuuksiin meneviä ja jopa rasismilla flirttailevia argumentteja Laitia vastaan.

 

On hyvin arveluttavaa, että suomalainen kansanedustaja pyrkii kyseenalaistamaan saamelaisen Laitin tietoisuuden saamelaisyhteisön/tai yhteiskunnan kokemista haasteista ja hänen kokemuksensa saamelaisena, eritoten ottaen huomioon, että Laiti on Saamelaisnuorten valitsema puheenjohtaja yhdistykselleen. Muistutamme Kärnää, että Laiti nauttii yhdistyksen, sen jäsenistön sekä useiden saamelaisvaikuttajien täyttä luottamusta, juuri siksi hänet toistuvasti pyydetään haastatteluihin. Kärnä ei tee mitään hillitäkseen etniseen vähemmistöön kuuluvan Laitin henkilökohtaisen elämän spekulointiin sortuvia kommentteja, hän päinvastoin lietsoo niitä ja argumentoi niiden puolesta. Tämä ei sovi kansanedustajan arvovallalle. Tuomitsemme ehdottomasti tällaisen käytöksen.

 

Suomen Saamelaisnuoret ry huomauttaa, että on saamelaisten itsensä päätettävissä, kuka meidän puolestamme puhuu. Kansanedustaja Kärnä edustaa lainsäädännöllistä elintä, jonka linjausten on toistuvasti todettu rikkovan YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistusta vastaan. Kärnä on toistuvasti nostanut saamelaisasioita puheenaiheeksi ja pyrkinyt kyseenalaistamaan saamelaisten virallisen päätöksentekoelimen, Saamelaiskäräjien mandaattia sekä asiantuntemusta. Hän on pyrkinyt luomaan vastakkainasettelua saamelaisten välille ja sen jälkeen käyttänyt keskustelun saamaa julkisuutta omiin tarkoituksiinsa. Kärnä on jättänyt nämäkin keskustelut moderoimatta, joten kommentit ovat usein yltyneet vihamielisiksi. Kärnän populismi on toistuvasti vaikeuttanut saamelaisten oikeuksien ympärillä käytyä keskustelua ja toiminnallaan rakentaa tai vähintään ylläpitää konflikteja pohjoisessa. Yhdistyksemme pyytää keskustaa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta tällaiselle käytökselle saadaan päätös.

 

Lopuksi haluamme huomauttaa Kärnän kaksinaismoraalisuudesta. Kärnä kritisoi Laitin ottamaa leikkimielistä titteliä “päivystävä saamelainen”, perustellen sen olevan harhaanjohtava, sillä Laiti ei hänen mukaansa edusta saamelaisten yleistä mielipidettä. Samalla Kärnä itse nimeää itsensä “Lapin puolustajaksi”. Suomen Saamelaisnuoret ry muistuttaa Kärnää, että tämän käyttämä titteli on Kärnän omia argumentteja mukaillen harhaanjohtava. Viimeistään hänen itsensä käyttämä retoriikka todistaa, ettei hän puhu kaikkien Lapissa asuvien puolesta.

 

Suomen Saamelaisnuoret ry:n hallitus 2017
Sekä hallituksen varajäsenet, neuvonantajat, yhdistyksen jäsenet ja Laitin sielunsisaret.

 

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005514679.html

Ei vielä yhtään kommenttia.

Vastaa