Arkisto | kesäkuu, 2014

Suomen Saamelaisnuoret ry vastustaa kaivoshanketta Utsjoelle

SSN muistuttaa, ettei saamelaisten maaoikeuksia ole ratkaistu, eikä näin ollen Suomen valtio voi myöntää varausta tai kaivoslupaa alueelle, jonka omistus on kiistanalainen.   SSN:n mielestä kaivos on uhka alueen herkälle luonnolle, erityisesti villin Atlantin-lohen tärkeimmälle kutujoelle, Tenolle, sekä poronhoidolle. Heikentäen perinteisten elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia kaivos muodostaisi merkittävän uhan saamelaiskulttuurille.   Lähes koko varausalue sijoittuu suojelluille alueille: […]