Arkisto | toukokuu, 2017

Kannanotto: Ministeriön avoin poronhoitokysely

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi nettisivuillaan kaikille avoimen Porotalous-kyselyn poronhoidosta ja sen ohjaamisesta. Kyselyn tarkoituksena on kerätä kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä poronhoitoon liittyen. Lisäksi kysely antaa kuvauksen nykyisen poronhoidon ohjauksen toimivuudesta. Suomen Saamelaisnuoret ry kokee, että kysymykset olivat tarpeettoman kohdistettuja eivätkä poronhoitajien näkökulmat tai huolet tule tarpeeksi esille. Kyselyssä keskitytään poronhoidon tuomiin negatiivisiin asenteisiin ja ulkopaikkakuntalaisten […]