Arkisto | Lausunnot ja kannanotot RSS-syöte tälle osiolle

Juuri nyt: Vetoomus kansanedustajille saamelaiskäräjälakimuutoksesta

11004145_10154442527119619_97866226_n

Perustuslakivaliokunta käsittelee paraikaa saamelaiskäräjälakimuutosta sekä ILO 169:n ratifiointia. Päätös on odotettavissa ensi viikolla, ja siitä riippuu, millaisena nämä ehdotukset menevät eduskunnan päätettäviksi. Kirjoitimme ja lähetimme kirjeen yhdessä muutaman saamelaisyhdistyksen sekä puolueiden nuorisojärjestöjen kanssa kansanedustajille, johon tuli mukaan myös yksityisten allekirjoituksia. Nyt olemme avanneet julkisen vetoomuksen Avaaz.orgissa, jonka voi essaysweb-based.com allekirjoittaa kuka tahansa.   Lue ja […]

Kirje kansanedustajille saamelaiskäräjälakiuudistuksesta sekä ILO 169:n ratifioimisesta

ILO 169

Allekirjoita vetoomuksemme Avaaz.orgissa! Arvoisa kansanedustaja, Hallituksen esityksen mukaiset muutokset saamelaiskäräjälakiin on hyväksyttävä thewritingessay.com Saamelaismääritelmää ei saa laajentaa koskemaan henkilöitä, joita saamelaiset eivät tunnista ryhmänsä jäseniksi ILO169-sopimus on ratifioitava viipymättä   Saamelaismääritelmän laajentaminen voi johtaa saamelaisten sulauttamiseen valtaväestöön Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys saamelaiskäräjälakiuudistuksesta (HE 167/2014 vp), joka sisältää tarkennetun saamelaismääritelmän. Saamelaiskäräjät, saamelaisten demokraattisesti valittu edustuselin, […]

Pakkosulauttamispolitiikkaa jo vuodesta 1921 – Kielipesät, rahoitus ja valtion vastuu

Yle kirjoittaa 7.8.14 valtiovarainministeriön aikovan leikata saamenkielisten kielipesien rahoitusta. Uutinen:   “Valtiovarainministeriö esittää talousarviossaan saamen kieli- ja kulttuuripesien määrärahan leikkaamista 150 000 eurolla. Tälle vuodelle valtion talousarviossa kielipesille oli suunnattu 550 000 euroa.”   Kielipesien rahoitus on pysynyt viime vuosina alle 550 000 euron, mikä on selkeästi alle saamelaiskäräjien esittämän 750 000 euron. Nyt ehdotettu […]

Suomen saamelaisnuorten lausunto saamelaismääritelmästä

Suomen saamelaisnuorten lausunto saamelaismääritelmästä   Suomen saamelaisnuoret ry esittää lausuntonaan seuraavaa viimeaikaisesta saamelaismääritelmäkeskustelusta sekä sen vaikutuksista saamelaisnuoriin   Suomen saamelaisnuoret on huolissaan viimeaikaisesta mediassa ja internetissä käydystä saamelaismääritelmäkeskustelusta sekä perustuslakivaliokunnan vierailua seuranneesta mediakohusta. Keskustelu on saanut huolestuttavia piirteitä ja sen yhteydessä on esitetty monia saamelaisvastaisia lausuntoja, joilla hyökätään saamelaisia vastaan ja kiistetään heidän alkuperäiskansa-asemansa. Suomen […]

Rákkasorda Declaration

Approved by the Rájehis youth conference, a gathering of the four Sámi youth organizations Sáminuorra, Noereh!, Suoma Sámi Nuorat and Sámi Nurash in Rákkasorda, Sweden on May 25th-27th, 2012. The Rájehis youth conference reminds Norway, Sweden, Finland and Russia (hereby addressed to as “the States”) that we, the Sámi people, are the owners of the […]

SSN on pettynyt saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan rahoituspäätökseen

Suoma Sámi Nuorat -yhdistys on Suomen ainoa valtakunnallinen saamelaisnuorten järjestö. Järjestöllä on 20-vuotinen aktiivinen historia toiminnasta saamelaisnuorten hyväksi. Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta myönsi viimeisimmässä kokouksessaan rahoitukset vuodelle 2012. Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen Saamelaisnuorten rahoitus. Rahoitusta myönnettiin 1 000 euroa, mikä on aikaisempiin vuosiin verrattuna huimasti vähemmän. Jos kulttuurilautakunta perustelee rahoituksen pienentämistä viime vuonna käyttämättä jääneiden rahojen takia, haluamme […]

Ajatuksia kuntauudistuksesta

Suoma Sámi Nuorat ry:n edustajat osallistuivat 17.-18.4.2012 Allianssin risteilylle. Risteilyllä järjestettiin paneelikeskustelu liittyen kuntauudistukseen. Paneelin vetäjä Leena Ruotsalainen oli pyytänyt saamelaisedustusta paneeliin kuuntelemaan, heittämään kysymyksiä ja kommentoimaan. Paneelissa istuivat muun muassa kansanedustajat Antti Kaikkonen ja Antti Lindtman, tutkija Tomi Kiilaskoski sekä sivukommentaattorina tutkija Petri Cederlöf. Paneelissa keskustelua lähestyttiin kolmen ison otsikon kautta, joita olivat 1. […]

SSN pyytää YK:n erikoisraportoija James Anayaa selvittämään KHO:n päätöksen oikeellisuuden

Suomen saamelaisnuoret ry pyytää YK:n alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia käsittelevää erikoisraportoija James Anayaa tutkimaan, onko Korkein hallinto-oikeus päätöksellään rikkonut Suomen saamelaisten itsemääräämisoikeutta, saamelaisia alkuperäiskansana koskevia lakeja, saamelaiskäräjälakia, YK:n alkuperäiskansajulistusta, ja kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia koskien alkuperäiskansoja. Korkein hallinto-oikeus kumosi 26.9.2011 Suomen saamelaiskäräjien tekemän päätöksen neljän henkilön hyväksymisestä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Kuten Saamelaisneuvostokin on avoimella kirjeellään Suomen hallitukselle tuonut […]