Maailman alkuperäiskansojen päivä

1505057_782894071723627_5729692427144752645_n-1

”Juhlistakaamme ja tunnustakaamme alkuperäiskansojen arvokkaita ja erilaisia identiteettejä ympäri maailman. Meidän tulee yhdessä tehdä töitä entistä kovemmin alkuperäiskansojen voimaannuttamiseksi sekä tukeaksemme heidän pyrkimyksiään. Kehotankin kaikkia kumppaneitamme liittymään YK.n työhön heidän oikeuksiensa puolustamiseksi ja edistämiseksi.” – Ban Ki-Moon, YK:n pääsihteeri

”Euroopan unionin alueella saamelaiset ovat ainoa alkuperäiskansa. Saamelaiset ovat Euroopan pohjoisimmassa osassa asuva kansa, jonka asuttamaa aluetta Norjan, Ruotsin, Suomen ja Kuolan niemimaan alueella kutsutaan Saamenmaaksi. Saamelaisten asema alkuperäiskansana tunnustettiin Suomen perustuslaissa vuonna 1995, ja heillä on siitä lähtien ollut oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä perinteisiä elinkeinojaan.

Suomessa saamelaiset ovat olleet huolissaan heidän yhtäläistämisestään Suomen pääväestön kanssa. Tämä vaikuttaa heidän perinteisiin elinkeinoihinsa kuten poronhoitoon. Usein saamelaisia kohdellaan kielivähemmistönä – mutta ei kansana. Käräjät ovat ainoa elin Suomessa, jotka voivat ilmaista saamelaisten virallisen näkemyksen heitä koskevissa asioissa.”

UNRICTämä tapahtuma päättyi 9.8.2014