Blogi

Kannanotto: Ministeriön avoin poronhoitokysely

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi nettisivuillaan kaikille avoimen Porotalous-kyselyn poronhoidosta ja sen ohjaamisesta. Kyselyn tarkoituksena on kerätä kansalaisten mielipiteitä ja käsityksiä poronhoitoon liittyen. Lisäksi kysely antaa kuvauksen nykyisen poronhoidon ohjauksen toimivuudesta.

Suomen Saamelaisnuoret ry kokee, että kysymykset olivat tarpeettoman kohdistettuja eivätkä poronhoitajien näkökulmat tai huolet tule tarpeeksi esille. Kyselyssä keskitytään poronhoidon tuomiin negatiivisiin asenteisiin ja ulkopaikkakuntalaisten huoliin esimerkiksi mökkipihoistaan. Kyselyssä olisi pitänyt tuoda perinteinen poronhoito, sen jatkuvuuden takaaminen ja nuori poronhoitosukupolvi enemmän esille.

Kyselyssä kerrottiin, kuinka poronhoito on merkittävä elinkeino noin 1000:lle kotitaloudelle. Olisi siis luontevaa keskittyä porotalouden tukemiseen, jotta poronhoidon parissa kasvaneet nuoret voisivat jatkaa elintapaansa ammattina. Maa-asiat ovat tärkeitä keskustelunaiheita, mutta tärkeämpää olisi taata poronhoitajien toimeentulo ja henkinen terveys.

Ihmettelemme, miksi poronhoito on ainut elinkeino, josta tehdään koko maan kattava mielipidekysely, johon voi jokainen halukas vastata anonyymisti, mukaan lukien henkilöt jotka eivät asu poronhoitoalueella. Kuinka tällä saadaan oikeanlainen kuvaus poronhoidon ohjauksesta?

Suomen Saamelaisnuoret ry on huolissaan kyselyn vastauksien käyttötarkoituksesta ja sen kautta esille tuotavista mielipiteistä. Kyselyllä ja nettisivuilla Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa epätasa-arvoisuutta ja retoriikallaan mustamaalaa poronhoitajia. Hyvä esimerkki tästä on, että nettisivuillaan ministeriöllä on ”Hevostalouden edistäminen”-osio, mutta vastaavasti ”Porotalouden-tuet” -osio.

Suosittelemme jokaista vastaamaan kyselyyn ja antamaan palautetta kysymyksien laadusta Maa- ja Metsätalousministeriölle, oman tulkintansa mukaan.

– Suomen Saamelaisnuoret ry:n hallitus 2017

Linkki kyselyyn on tässä: http://mmm.fi/porokysely2017

Ei vielä yhtään kommenttia.

Vastaa