Blogi

Tiedote: Saamelaisnuoret vetoavat YK:hon – ”Jäämeren rata ei ole tervetullut Saamenmaalle”

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto sekä Suomen Saamelaisnuoret (SSN) ry ovat alkuperäiskansojen vuosittaisen foorumin (UNPFII) yhteydessä vedonneet YK:hon ja pyytäneet alkuperäiskansojen oikeuksien erityisraportoijaa selvittämään Suomen valtion toistuvia rikkomuksia alkuperäiskansojen oikeuksia vastaan. Nuoret ottivat yksimielisesti kantaa Jäämeren ratahankkeeseen ja kertoivat hankkeen tuhoisista vaikutuksista saamelaisalueen luontoon sekä hankkeen tuomista merkittävistä heikennyksistä saamelaisnuorten edellytyksiin voida harjoittaa perinteisiä elinkeinoja, kuten poronhoitoa.

Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvosto järjesti yhdessä SSN:n kanssa keskustelutapahtuman Jäämeren ratahankkeesta, johon osallistuivat Nuorisoneuvoston sekä SSN:n edustajien lisäksi Norjan Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Aili Keskitalo sekä Norjan saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Ole Henrik Bjørkmo Lifjell.

“Tapahtumassa oli osallistujia kautta laajan Saamenmaan yli valtakunnan rajojen”, sanoo Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Risten Mustonen, “yhdessäkään lukuisista puheenvuoroista ei ollut positiivista sanottavaa Jäämeren radasta. Osallistujien kanta oli erittäin yksimielinen.”

Suomen Saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja Petra Laiti piti foorumin täysistunnossa raikuvat aplodit saaneen puheen (ks. alla), jossa hän kutsui YK:n erityisraportoija Victoria Tauli-Corpuzin Saamenmaalle tutustumaan ratahankkeen vaikutuksiin.

“Meidän sukupolvemme kanta on selvä; rata ei ole haluttu eikä tervetullut Saamenmaalle”, Laiti totesi puheessaan ja pyysi maailman alkuperäiskansoja osoittamaan solidaarisuutta saamelaisille, “näyttäkää Suomelle, että me emme ole yksin. Antakaa heidän kuulla, että ‘ei’ tarkoittaa ‘ei’”.

Suomen Liikenne- ja viestintäministeriö on ylenkatsonut Saamelaiskäräjälain (974/1995) neuvotteluvelvoitetta 9 § sekä YK:n vapaaseen ennakkotietoon perustuvaa suostumusta jättämällä täyttämättä neuvotteluvelvoitteen asianmukaisesti. Toteutuessaan Jäämeren rata rikkoisi myös Suomen perustuslain (731/1999) 17 §:n saamelaisille takaamaa oikeutta ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Perinteiset elinkeinot ovat saamelaisten kulttuuri ollen harvoja domeeneja, joissa uhanalaiset saamen kielet ovat luon​​nollisesti elinvoimaisia. Koska ratahanketta päätettiin alkaa edistämään kuuntelematta saamelaisia, on se vakava merkki siitä, että saamelaisnuorten ja siten saamelaiskulttuurien tulevaisuus eivät ole Suomelle tärkeitä.

Suomen Saamelaisnuoret ry:n lausunnon voi katsoa aikavälillä 58:40-1:01:39 UN Live-TV:n sivulta: http://webtv.un.org/watch/5th-plenary-meeting-permanent-forum-on-indigenous-issues-17th-session/5772804133001/ 

 

Lisätiedot: Risten Mustonen & Petra Laiti

Ei vielä yhtään kommenttia.

Vastaa